Förstudie – varför och vad gör man

2016-02-09 14:14 Publicerad av Tomas Wulfing

Förstudie, metodÄr det inte bara att sätta upp ett dokumenthanteringssystem på samma sätt som andra har gjort? Svaret på detta är att ett dokumenthanteringssystem som skall ge ett riktigt bra stöd måste ställas in så att det verkligen passar verksamhetens behov.

För att göra dessa inställningar behöver man veta vad man skall ställa in för parametrar och vilka värden dessa skall ha.

Ways rekommenderar att ni använder några av nedanstående verktyg för att få fram tillräckligt med underlag angående vad ni vill åstadkomma och vilka parametrar och värden ni skall använda.

  • Målanalys och målmodell – för att ta reda på vad ni vill åstadkomma och varför
  • Intressentanalys och intressentmodell, målgrupper – för vem?
  • Informationsanalys informationsmodell – vilken information behöver dokumenten märkas med?
  • Informationsutbytesanalys och informationsutbytesmodell – är andra system inblandade?
  • Processanalys och processmodell – för att ta reda på hur verksamheten arbetar

Ladda ner denna skrift, en guide som beskriver metoden hur vi har gjort genom åren i de förstudier som brukar genomföra.
Ladda ner

Tags: Dokumenthantering

     

Kommentera