<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=193217&amp;fmt=gif">

Copy the code below and paste it in place of the code in the stylesheet in order to make these changes affect all your pages.

{% color "melody" color="#ec008c", export_to_template_context=True %} /* change your site's color here */

{% color "harmony" color="#a39561", export_to_template_context=True %} /* change your site's secondary color here */

{% set topHeaderColor = "#ec008c" %} /* This color is solely used on the top bar of the website. */

{% set baseFontFamily = "Open Sans" %} /* Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set headerFontFamily = "Open Sans" %} /* This affects only headers on the site. Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set textColor = "#565656" %} /* This sets the universal color of dark text on the site */

{% set pageCenter = "1100px" %} /* This sets the width of the website */

{% set headerType = "fixed" %} /* To make this a fixed header, change the value to "fixed" - otherwise, set it to "static" */

{% set lightGreyColor = "#f7f7f7" %} /* This affects all grey background sections */

{% set baseFontWeight = "lighter" %} /* More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set headerFontWeight = "lighter" %} /* For Headers; More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set buttonRadius = '10px' %} /* "0" for square edges, "10px" for rounded edges, "40px" for pill shape; This will change all buttons */

After you have updated your stylesheet, make sure you turn this module off

Ways fokuserar på
dokument­hantering

och på att öka våra kunders effektiv­itet i sitt arbete

MetaShare® förbättrar dokumenthanteringen i Office365

Samarbeta och administrera bolagets dokument enkelt. Förenkla hantering av dina dokument. MetaShare® gör det lätt att hitta, dela och samarbeta kring dokument och information med dina kollegor.

Allt om MetaShare

Valo Intranet i Office 365

valo intranetBygg en social företags­kultur och stöd med­arbetare i det dagliga arbetet. En väl­designad användar­upplevelse gör användarna nöjda och går att använda från alla enheter.

Läs mer

Ways kundreferenser

Läs om vad vi gjort för några av våra kunder

AnticimexUCFastigoDeloitte

59 sekunder som
sammanfattar MetaShare

Seminarier

Låt dig inspireras av våra seminarier. Utbyte av erfarenhet, nya koncept och verktyg inom dokumenthantering.

Program

Kunskapsbank

Hämta våra skrifter om vad man skall tänka på och hur man skall göra om man vill införa ett dokumenthanteringssystem.

Läs mer

Tjänster

Låt våra experter hjälpa din organisation att snabbt installera och konfigurera MetaShare, specifikt för just ert innehåll och behov.

Läs mer

Ödsla inte mer tid med din gamla filserver, testa MetaShare idag

Nu kör vi!