<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=193217&amp;fmt=gif">

{% set baseFontFamily = "Open Sans" %} /* Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set headerFontFamily = "Open Sans" %} /* This affects only headers on the site. Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set textColor = "#565656" %} /* This sets the universal color of dark text on the site */

{% set pageCenter = "1100px" %} /* This sets the width of the website */

{% set headerType = "fixed" %} /* To make this a fixed header, change the value to "fixed" - otherwise, set it to "static" */

{% set lightGreyColor = "#f7f7f7" %} /* This affects all grey background sections */

{% set baseFontWeight = "normal" %} /* More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set headerFontWeight = "normal" %} /* For Headers; More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set buttonRadius = '40px' %} /* "0" for square edges, "10px" for rounded edges, "40px" for pill shape; This will change all buttons */

After you have updated your stylesheet, make sure you turn this module off

5 förklaringar till: Vad är dokumenthantering?

av Tomas Wulfing mars 15, 2018
Jag får ofta frågan: vad är dokumenthantering? Svaret är egentligen - det beror på vem du är och vad du gör och vad du vill uppnå. Men det vill ju ingen höra. Ett svar är "Dokument sparas tillsammans med information om vad som finns i dokumenten så att alla som behöver dem skall kunna hitta dem." Min erfarenhet säger att man skall svara den som frågar på dess språk enligt devisen "tala med bönder på bönders vis". Läs vidare för att få reda på 5 typiska svar.

Det teknokratiska svaret på vad är dokumenthantering

Dokument märks upp med metadata tillräckligt för att alla målgrupper skall kunna hantera dokumenten från sitt perspektiv och uppnå sina mål relaterade till sitt arbete.

Ego-svaret på vad är dokumenthantering

Jag skall enkelt kunna skapa och komma åt de dokument jag behöver. Det får inte var många klick!

Det metodorienterade svaret på vad är dokumenthantering

Som användare skall jag kunna
 • Lagra dokument
 • Märka upp dokument
 • Läsa dokument
 • Uppdatera dokument
 • Ta bort dokument

Det mer IT-avdelningsorienterade svaret på vad är dokumenthantering

Att hantera dokument handlar om att få kontroll på alla dokument-filer.
 • Återsökning via metadata
 • Automattaggning av metadata
 • Söka och filtrera dokument
 • Behörighetskontroll
 • Publicerade dokument internt, externt
 • Arbetsdokument
 • Versionshantering
 • Workflow för framtagning och godkännande
 • Ärendehantering
 • Arkiv
 • Elektronisk underskrift

Det mera verksamhetsrelaterade svaret på vad är dokumenthantering

För att effektivisera verksamheten, få en mer inspirerande arbetsplats, minimera riskerna och få nöjdare kunder måste vi ha en adekvat dokumenthantering.

Sammanfattning

Efter snart 25 år i IT-branschen och 20 år med dokumenthantering från och till och i olika skepnader säger jag så här: Inget av svaren ovan är fel Inget av svaren ovan är heltäckande Att inför en lyckad dokumenthantering handlar om att tillgodose alla perspektiv, så man måste nog kunna svara på hur man hanterar alla 5 frågeställningar ovan.

Det du behöver veta om dokumenthantering

Ämnen: Dokumenthantering