<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=193217&amp;fmt=gif">

{% set baseFontFamily = "Open Sans" %} /* Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set headerFontFamily = "Open Sans" %} /* This affects only headers on the site. Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set textColor = "#565656" %} /* This sets the universal color of dark text on the site */

{% set pageCenter = "1100px" %} /* This sets the width of the website */

{% set headerType = "fixed" %} /* To make this a fixed header, change the value to "fixed" - otherwise, set it to "static" */

{% set lightGreyColor = "#f7f7f7" %} /* This affects all grey background sections */

{% set baseFontWeight = "normal" %} /* More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set headerFontWeight = "normal" %} /* For Headers; More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set buttonRadius = '40px' %} /* "0" for square edges, "10px" for rounded edges, "40px" for pill shape; This will change all buttons */

After you have updated your stylesheet, make sure you turn this module off

Tio anledningar till varför man inte kan fortsätta att använda en filserver lokalt

av Per Rolder april 9, 2018

Frågan som vi ställer oss är ”Varför kan vi inte fortsätta att använda en filserver lokalt?”


Ska vi arbeta kvar i en vanlig filserver eller ska vi som bolag börja arbeta på ett effektivare sätt som gör vår organisation/företag mindre sårbart.

Filservern är ett mappsystem som är konstruerat av någon/några i syfte att hitta en logisk struktur. Problemet är att det sällan är helt logiskt. Medarbetare hittar knappt bland sina egna dokument bland olika mappar. Frågan är hur en hel organisation skall kunna hitta eller spara dokument på ett konsekvent sätt.

I dag ses mobilitet som standard, anställda förväntar sig i allt större utsträckning friheten att kunna arbeta var och när de vill. Digitaliseringen ger oss nya möjligheter men också utmaningar. En central möjliggörare i digitaliseringen är Internet som rivit murar och öppnat upp världen. Det har förändrat vårt sätt att arbeta och hur vi utför våra vardagssysslor. Vi skickar e-postmeddelanden och delar dokument utan att tänka efter.

Det handlar om att få kontroll över din hantering av dokument, övergripande handlar det om informationssäkerhet, det gäller ju faktiskt att skydda all information.

Klarar en filserver av detta med lätthet eller ska vi förflytta oss och börja arbeta med dokumenthantering i molnet, exempelvis i Microsoft Office 365? Vårt svar är att förflyttningen från filservern till ett modernare arbetssätt är oundviklig, ladda ned dokumentet Tio anledningar till varför man inte kan fortsätta att använda en filserver lokalt så får du vårt svar på denna fråga.

Varför kan vi inte fortsätta att använda en filserver lokalt?

Ämnen: Dokumenthantering