<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=193217&amp;fmt=gif">

{% set baseFontFamily = "Open Sans" %} /* Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set headerFontFamily = "Open Sans" %} /* This affects only headers on the site. Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set textColor = "#565656" %} /* This sets the universal color of dark text on the site */

{% set pageCenter = "1100px" %} /* This sets the width of the website */

{% set headerType = "fixed" %} /* To make this a fixed header, change the value to "fixed" - otherwise, set it to "static" */

{% set lightGreyColor = "#f7f7f7" %} /* This affects all grey background sections */

{% set baseFontWeight = "normal" %} /* More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set headerFontWeight = "normal" %} /* For Headers; More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set buttonRadius = '40px' %} /* "0" for square edges, "10px" for rounded edges, "40px" for pill shape; This will change all buttons */

After you have updated your stylesheet, make sure you turn this module off

Det du behöver veta om dokumenthantering

av Tomas Wulfing januari 30, 2018

dokumenthantering.png

Vad är dokumenthantering?

Dokumenthantering är ett smart sätt att hantera dokumentet under hela dess livscykel. Det är egenligen inte svårare än att man sparar dokumenten tillsammans med information om dokumenten för att kunna just hantera dem.

Med hantera menar man i grunden:

 • Skapa och uppdatera dokument
 • Läsa dokument
 • Ta bort dokument

Om vi utvecklar läsa dokument: Efter att först ha hitta dokumentet måste man även kunna lita på det.

Att hitta kan man göra på flera sätt:

 • Klicka i en favoritlista
 • Navigera och/eller filtrera
 • Söka

Att lita på ett dokument ställer högre krav. Något måste vara gjort med dokumentet som gör att jag kan lita på dess innehåll. Men dokumentet måste också vara uppmärkt på ett sätt som gör att jag inser att jag kan lita på det.

Uppmärkningen görs ofta som:

 • Dokumentstatus; Utgåva, Version, Fastställt, Godkänt etc
 • Granskad av person X
 • Granskad datum
 • Giltigt till
 • etc

Vad betyder det för din organisation

Effekterna av att införa ett dokumenthanteringssystem, som är väl inställt för att stödja er verksamhet, kan ofta delas in i olika huvudområden:
 • Trivsel på arbetsplatsen
 • Fokus på kärnverksamheten, istället för att leta dokument eller skriva om dem
 • Effektivitet och besparing
 • Tidsvinst kalendermässigt för uppdrag
 • Minskad risk, ekonomiskt och juridiskt
 • Uppfylla kvalitetskrav, spårbarhet, lagar, etc
 • Varumärke – vi är en organisation som har de bästa verktygen

Ladda ner vår skrift ”Det du bör veta om dokumenthantering”. Vår förhoppning är att denna kan bringa insikter om hur du skall tänka och agera.

Hämta dokumentet: Det du behöver veta om dokumenthantering

Ämnen: Dokumenthantering