<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=193217&amp;fmt=gif">

{% set baseFontFamily = "Open Sans" %} /* Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set headerFontFamily = "Open Sans" %} /* This affects only headers on the site. Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set textColor = "#565656" %} /* This sets the universal color of dark text on the site */

{% set pageCenter = "1100px" %} /* This sets the width of the website */

{% set headerType = "fixed" %} /* To make this a fixed header, change the value to "fixed" - otherwise, set it to "static" */

{% set lightGreyColor = "#f7f7f7" %} /* This affects all grey background sections */

{% set baseFontWeight = "normal" %} /* More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set headerFontWeight = "normal" %} /* For Headers; More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set buttonRadius = '40px' %} /* "0" for square edges, "10px" for rounded edges, "40px" for pill shape; This will change all buttons */

After you have updated your stylesheet, make sure you turn this module off

Hur får jag med mig ledningen på dokumenthantering

av Per Rolder december 21, 2017

Att lyckas införa ett dokumenthanteringssystem har samma förutsättningar som införandet av vilket annat system som helst som påverkar en hel organisation – det behöver förankras i ledningen.

Utan förankring kommer projektet aldrig att lyckas. Ledningen måste kunna stå bakom ett införande så att alla i organisationen vet att "det är så här vi skall arbeta med dokument i vår verksamhet".

Vikten av förankring i ledningen

Detta är oftast inte ett problem för de nyanställda – de finner sig direkt i verksamhetens arbetssätt. Det är snarare alla befintliga medarbetare som måste börja arbeta på ett lite annorlunda sätt. Att arbeta med dokumenthantering är att arbeta smartare, vilket gör att det blir mycket enklare att hitta saker.Självklart skall ledningen ”leva som man lär”, det vill säga de måste också arbeta i dokumenthanteringssystemet.

Får man inte ledningsförankring kan det uppstå komplikationer. Det är ju så att vi människor är i grunden lata, det vill säga vi hittar alltid den för tillfället snabbaste vägen att till exempel spara ett dokument, vilket i de flesta fall alltid är fel. Konkret kan det vara att jag sparar på min dator istället för i ett dokumenthanteringssystem.

Är du intresserad av att läsa om ”Hur får jag med mig ledningen på dokumenthantering” rekommenderar vi att du laddar ner vårt dokument.

Hämta dokumentet: Hur får jag med mig ledningen på att införa dokumenthantering?

Ämnen: Dokumenthantering