<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=193217&amp;fmt=gif">

{% set baseFontFamily = "Open Sans" %} /* Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set headerFontFamily = "Open Sans" %} /* This affects only headers on the site. Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set textColor = "#565656" %} /* This sets the universal color of dark text on the site */

{% set pageCenter = "1100px" %} /* This sets the width of the website */

{% set headerType = "fixed" %} /* To make this a fixed header, change the value to "fixed" - otherwise, set it to "static" */

{% set lightGreyColor = "#f7f7f7" %} /* This affects all grey background sections */

{% set baseFontWeight = "normal" %} /* More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set headerFontWeight = "normal" %} /* For Headers; More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set buttonRadius = '40px' %} /* "0" for square edges, "10px" for rounded edges, "40px" for pill shape; This will change all buttons */

After you have updated your stylesheet, make sure you turn this module off

Office 365 – hur ska man använda OneDrive, Groups, SharePoint och MetaShare

av Per Rolder december 20, 2017

I de flesta företag och organisationer finns det flera olika möjliga alternativ för hur du skall arbeta med och spara ditt arbete. Beroende på vad du jobbar med så finns det olika alternativa applikationer såsom Microsoft OneDrive och Office 365 Groups. Att veta vilken applikation som är bäst för en viss typ av arbete är viktigt, eftersom det kan underlätta ett förbättrat samarbete.

Microsoft Office 365 ersätter filservern out-of-the-box, men Microsoft Office 365 löser inte problematiken kring hantering av dokument, precis som filservern. För detta behövs SharePoint eller vår applikation MetaShare som ger en för verksamheten långsiktigt hållbart arbetssätt och skapar ordning och reda för hela verksamheten.

Våra råd kring dokumenthantering i Microsoft Office 365

  • Använd OneDrive endast som ”H:” eller ”Mina dokument”
  • Använd MetaShare som verksamhetens dokumentyta
  • Använd Microsoft Office Groups vid behov av utökad funktionalitet kring samarbete

Ladda ner vår artikel där vi förklarar kortfattat vad som är vad och hjälper dig att fatta beslut kring vad som lämpligast ska användas med fokus att samarbeta kring dokument i din organisation.

Hämta dokumentet:Office 365 - Hur ska man använda OneDrive, Groups, SharePoint och MetaShare?

Ämnen: SharePoint MetaShare OneDrive Office 365 Office 365 Groups

Subscribe To Our Blog