<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=193217&amp;fmt=gif">

Informations­säkerhet och GDPR med fokus på dokument­hantering

Den 25 maj 2018 trädde den nya europeiska dataskyddsförordningen The General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. Denna ger medborgarna i EU och EES större kontroll över sina personuppgifter och säkrar att informationen skyddas i hela Europa.

Att uppfylla GDPR:s krav kommer att fungera bäst genom att holistiskt se över ditt IT-landskap inom ramen för alla GDPR-krav och generellt informationssäkerhet. Vid överträdelse finns risken att man åläggs sanktionsavgifter på upp till 20 miljoner euro eller upp till 4 procent av företagets globala omsättning. Men du kan få utmäkt stöd i GDPR-arbetet med Microsoft Office 365 och MetaShare.

Ladda ner vår skrift Informations­säkerhet och GDPR med fokus på dokument­hantering genom att ange dina uppgifter i formuläret. Så är vår förhoppning att detta skulle kunna bringa lite klarhet hur du skall tänka och agera.

Hämta dokumentet