<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=193217&amp;fmt=gif">

Våra erbjudanden

Ways erbjuder lösningar för Microsoft SharePoint

Vi lägger stor vikt vid balansen men även vid att förstå verksamheten och vad vi skall ska åstadkomma, likväl som tekniken för att lösa det.

Vi är helt fokuserade på Microsoft Office 365 och SharePoint. Våra uppdrag utgår alltid från den verksamhetsnytta som ska lösas och att vi hittar en tekniklösning som ligger i linje med ambitionsnivån. Vår ambition är att använda så mycket standardlösningar som möjligt och undvika eller minimera unik utveckling.

Vi tar ett helhetsansvar i våra uppdrag – allt från inledande analyser och genomförande, samt därefter med support och förvaltning.

Ödsla inte mer tid med din gamla filserver, testa MetaShare idag

Nu kör vi!