<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=193217&amp;fmt=gif">

Dokumenthantering i SharePoint 

woman-desk-office-working.jpgWays hjälper er att börja arbeta med dokument­hantering i SharePoint på ett korrekt sätt. Ett alternativ är att ni överväger vår produkt MetaShare för detta ändamål. MetaShare är en färdig­paketerad dokument­hanterings­lösning baserad på SharePoint eller SharePoint Online.

Nästan samtliga av Ways kund­uppdrag innefattar dokument­hantering i någon form. Antingen är man i behov av en någon enklare dokument­hanterings­lösning vilket då brukar vara att använda SharePoint standard eller att våra kunder köper MetaShare som förenklar dokument­hanteringen både för användaren och administratören och kan användas i många olika sammanhang.

Det är lätt att använda SharePoints dokument­hantering felaktigt, vilket leder till att det blir svårt för användaren att hitta dokument och var dessa finns sparade i SharePoint, med andra ord det kan bli rörigare än tidigare.

När vi konfigurerar SharePoint fokuserar vi på att sätta upp och konfigurera på rätt sätt så att man skapar ett homogent sätt att hantera sina dokument på – oavsett var det lagras i SharePoint. Detta är enligt vår mening extremt viktigt. Får vi även bistå med att genomföra en förstudie kommer vi att arbeta med informations­strukturer (metadata­taggning), informations­klassning, sökning etc, och få fram det som behövs för en lyckat införande av dokument­hanteringen i SharePoint.

Läs även olika artiklar i vår kunskaps­bank om dokument­hantering.
Kunskapsbank om dokumenthantering

Ödsla inte mer tid med din gamla filserver, testa MetaShare idag

Nu kör vi!