<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=193217&amp;fmt=gif">

Införandepaket

Kom igång snabbt till ett fast pris

Införandepaketen är olika uppsättningar frivilliga tilläggstjänster, anpassade efter hur skräddarsytt och nyckelfärdigt du önskar införandet av MetaShare i din organisation.

20 000 SEK
 
Light
Aktivering och utbildning.
Igång på tre dagar.

Ingår

 • Aktivering av MetaShare
 • Uppsättning av grundläggande behörigheter
 • Uppsättning av 1 rumskonfiguration som innehåller MetaShares standardstruktur
 • Administratörsutbildning

Avgränsningar

 • Uppladdning av dokument görs av kund
 • Anpassningar av strukturen görs av kund
45 000 SEK
 
Regular
Samma struktur som på din gamla filserver

Ingår

 • Aktivering av MetaShare
 • Uppsättning av grundläggande behörigheter
 • 1 arbetsmöte à 4 timmar för genomgång av:
  • Filservrar
  • Behov av olika samarbetsrum
  • Behov av kompletterande taggar
  • Dokumentmallar
 • Uppsättning av upp till 3 olika rumskonfigurationer
 • Migrering av dokument från filserver med Migration Manager till max 5 samarbetsrum
 • Eventuell komplettering med ytterligare taggar
 • Administratörsutbildning

Avgränsningar

 • Max 10 000 dokument migreras till max 5 samarbetsrum
 • Rensning och städning av dubbletter görs av kund (innan och efter migrering)
Löpande räkning eller offert
 
Large
Utveckling av en unik, anpassad navigeringsstruktur

Ingår

 • Aktivering av MetaShare
 • Uppsättning av grundläggande behörigheter
 • Workshop/arbetsmöten för framtagning av en anpassad struktur
 • Konfigurering av MetaShare
 • Administratörsutbildning

 

Kontakta oss gärna om du är intresserad av något av dessa paket. Intresseanmälan är inte bindande.

Testimonials from MetaShare clients

Customers in various industries manage their business with MetaShare. Their satisfaction is our top priority.

Olle Kinnman
“Our 200 employees’ work day has now been simplified and made more efficient.”
Olle Kinnman, Partner, Deloitte
Mats Rehnqvist
“With this solution we link all our people together and contribute to spreading knowledge at the same time as we are able to keep our corporate culture and our guidelines together.”
Mats Rehnqvist, CIO, Anticimex

Ödsla inte mer tid med din gamla filserver, testa MetaShare idag

Nu kör vi!