<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=193217&amp;fmt=gif">

Integration

Integration med SharePoint

pexels-photo-296883.jpgI flertalet av våra kunduppdrag och mera komplexa SharePoint-lösningar krävs det integration med underliggande applikationer i syfte att effektivisera arbetsflödet. Finns underliggande data, eller funktion i ett annat system är det bättre att SharePoint integreras med det systemet.

Vår integration är uteslutande en integration mellan SharePoint och annan applikation. En integration kan vara nödvändig antingen för att SharePoint skall få tillgång till data från annan applikation alternativt att SharePoint presenterar både data och funktion i sitt gränssnitt för att öka logik och stödja en verksamhetsprocess.

Ödsla inte mer tid med din gamla filserver, testa MetaShare idag

Nu kör vi!