<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=193217&amp;fmt=gif">

Kvalitets- och ledningssystem

Kvalitets- och ledningssystem

pexels-photo-518244.jpgFunderar du på ett nytt ledningssystem som ska uppfylla krav inom t ex de olika ISO-standarderna? Inom kvalitet miljö, datasäkerhet etc. Vill du visualisera verksamhetens processer samtidigt som du skapar ordning på styrande dokument, instruktioner och andra viktiga dokument?

Genom att erbjuda användaren både ett grafiskt gränssnitt, med form av en processkarta, samt en smart filtreringsapp, blir det enkelt att förstå hur organisationens processer ser ut och hänger ihop. Det blir enklare att hitta styrande och stödjande information. Användare kan också registrera förbättringsförslag och avvikelser för att bidra till organisationens ständiga förbättringar.

Processkartan och dokumenten kommer man åt via ett enkelt, intuitivt användargränssnitt som fungerar på alla enheter - oavsett om man jobbar på en dator, läsplatta eller mobil, vilket underlättar tillgängligheten att nå viktigt information när man verkligen behöver det.

Vår lösning MetaShare i Microsoft Office 365 ger er ett utmärkt stöd för att på ett enkelt sätt skapa ordning på dokument som enligt krav adresseras från lagar, föreskrifter och standarder. Som stöd till en processkartlagd verksamhet kan man tagga dokument till de aktiviteter som i processen behöver skapas. Det blir enkelt att underhålla processtrukturen med att relatera rätt dokument med rätt process.

Det finns också möjlighet att jobba med återkommande granskning av systemets innehåll samt att kommunicera ut och be om läskvitto vid ny eller uppdaterad information.

Ödsla inte mer tid med din gamla filserver, testa MetaShare idag

Nu kör vi!