<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=193217&amp;fmt=gif">

MetaShare i Microsoft Office 365

Bättre dokumenthantering i Office 365

metashare-splash01.jpgSom en tilläggs­lösning till Office 365 kommer MetaShare att öppna upp möjlig­heterna för SharePoints dokument­hantering och tillföra ett direkt mervärde för din verksamhet. Många kunder och slut­användare bekymrar sig för den alltmer komplexa hanteringen av filer och dokument. MetaShare har utformats för att göra arbetet och samarbetet kring alla former av dokument betydligt enklare och mindre tids­krävande.

MetaShare leder till snabbare avkastning med ett unikt intuitivt förhållnings­sätt till dokument­hantering. MetaShare utgör en enkel flexibel lösning för användaren genom att till­gänglig­göra, filtrera och rikta informationen till rätt användare vid rätt tillfälle

Företag har idag behov av att skapa ordning och reda och börja samarbeta med dokument på ett enklare och mera tillgängligt sätt än tidigare.

MetaShare leder till:

  • Förenklad dokument­hantering i Office 365/SharePoint
  • Förenklad migrering av dokument till Office 365/SharePoint
  • Ökad säkerheten genom informations­klassificering
  • Ökad tillgängligheten – mobiler, surfplattor, desktop
  • Ett intuitivt och användar­vänligt gräns­snitt

MetaShare är färdig att använda direkt.

Läs mer om MetaShare på vår produktsite 

 
 

Ödsla inte mer tid med din gamla filserver, testa MetaShare idag

Nu kör vi!