<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=193217&amp;fmt=gif">

Microsoft Office 365 och SharePoint Online

Microsoft Office 365 och SharePoint Online

pexels-photo-326514.jpgAllt fler företag och organisationer går över till att använda Microsoft Office 365 och SharePoint Online. Beroende på vilken paketering som köps från Microsoft är dessa sammansatta med olika applikationer, som t ex  SharePoint Online, Exchange, Teams, Office-paketet och Yammer mm. Det finns ett antal olika Office 365-paketeringar, vi hjälper er gärna att välja rätt. Har ni behov så genomför vi gärna en Office 365 Discovery workshop och visar på olika möjliga sätt att arbeta.

Läs mer om Office 365.

Office 365 ersätter filservern men löser inte problemet

Värt att notera är dock att det finns många olika arbetssätt i Office 365, där vissa funktioner är konkurrerande med varandra inom Office 365. När det gäller hantering av dokument, som är en stor del av det arbete som vi bistår våra kunder med, så finns det ett antal olika sätta att spara och hantera dokument på.

Office 365 ersätter filservern out-of-the-box, men precis som filservern löser inte Office 365 problematiken kring hantering av dokument. Här krävs att man löser dokumenthantering i SharePoint alternativt via vår produkt MetaShare.

Läs vår artikel: Office 365 - Hur ska man använda OneDrive, Groups, SharePoint och MetaShare?

Ödsla inte mer tid med din gamla filserver, testa MetaShare idag

Nu kör vi!