<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=193217&amp;fmt=gif">

Paketerade lösningar

Paketerade lösningar i Microsoft Office 365, SharePoint och MetaShare


Ways kan erbjuda ett antal paketerade lösningar som gör att det är snabbt och enkelt att komma igång

notepad-2575600_1920.jpgAvtalshantering

Avtalshantering i MetaShare i Office 365 förenklar och effektiviserar hantering och uppföljning av avtal.

Läs mer

pexels-photo-518244.jpgKvalitets- och ledningssystem

Funderar du på ett nytt ledningssystem.Vill du visualisera verksamhetens processer samtidigt som du skapar ordning på styrande dokument, instruktioner och andra viktiga dokument.

Läs mer

pexels-photo-429248.jpgSamarbetsrum för styrelsen

Skapa ett samarbetsrum för ert styrelsearbete som samlar allt underlag som behövs för styrelsearbete, t ex beslutsunderlag, protokoll, rapporter, agendor, etc.

Läs mer

desk-laptop-working-technology.jpgDatarum

Skapaett samarbetsrum att dela känslig information vid tex. företagstransaktioner, fusioner, börsintroduktioner, omstruktureringar och upphandlingar.

Läs mer

pexels-photo-398532.jpgSamarbetsrum för HR/Personal

Personalarbetsplatsen i MetaShare innehåller de funktioner som behövs för effektiv hantering av hantering av personalfrågor.

Läs mer

pexels-photo.jpgFackförbund – dokument- och akrivhantering

MetaShare helt anpassat för Fackförbund. Detta förenklar för medarbetarna i det dagliga arbetet med dokument samtidigt som de inte behöver tänka på all märkning/taggning av metadata, arkivering etc – det tar systemet hand om.

Läs mer

pexels-photo-210660.jpgSamarbetsrum för Ekonomi

Samarbetsrum för Ekonomi i MetaShare innehåller de funktioner som behövs för effektiv hantering av hantering av ekonomifrågor.

Läs mer

pexels-photo-288477.jpgSamarbetsrum för Sälj

Detta är ett färdigkonfigurerat samarbetsrum för en säljavdelning för att  kunna arbeta enkelt och återfinna samtliga säljrelaterade dokument.

Läs mer

Ödsla inte mer tid med din gamla filserver, testa MetaShare idag

Nu kör vi!