<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=193217&amp;fmt=gif">

Systemutveckling

Systemutveckling i SharePoint

pexels-photo-212286.jpgFinns det behov av att ta fram en kundanpassad lösning i de fall där en standardlösning inte räcker till, kan vi bistå er med systemutveckling. Ways har ett team med erfarna systemutvecklare som kan bistå er att åstadkomma rätt lösning för er.

Vår utvecklingsbas är i Microsofts .Net-plattform med Microsofts utvecklingsverktyg. Vi kombinerar kunskapen med framtagning av kod, kunskap om databaser, backend-kunskap mm, med att ge er möjligheten att skapa ett tydligt och pedagogiskt användargränssnitt.

Vi bistår er gärna med att genomföra en förstudie och kravanalys för att kartlägga kraven, era förutsättningar och avgränsningar. En tydlig kravspecifikation ger förutsättningar för att utvecklingen skall lyckas. Ways arbetar med en agil utvecklingsprocess. Vi kan tillsätta ett helt team eller enstaka resurser beroende vad det är ni vill åtkomma.

Våra kompetenser inom systemutveckling:

 • Verksamhets och kravanalytiker
 • Lösningsarkitekter
 • Användargränssnitt (GUI)
 • Informationsarkitekter
 • Integratörer
 • Systemutvecklare
 • Projektledare
 • Testare

Tekniker som vi arbetar med i våra uppdrag är:

 • Visual Studio + Team Foundation Server
 • Single Page Applications (e.g. Angular JS)
 • JavaScript
 • Web standards like HTML5, CSS, JavaScript, JSON and HTTP
 • NET MVC, WebAPI
 • SQL Server
 • Windows Azure

Ödsla inte mer tid med din gamla filserver, testa MetaShare idag

Nu kör vi!