<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=193217&amp;fmt=gif">

Office 365 Intranät

Valo Intranet - den digitala arbetsplatsen i Office 365

Ett intranät som hjälper till att bygga en social företagskultur och stödjer era medarbetare i det dagliga arbetet.

valo-lux-tabletValo Intranät är en paketerad intranätlösning som skapar grunden för en digital arbetsplats i Office 365. Valo Intranät erbjuder en plattform för ett företags intranät byggd på SharePoint Online/Office 365. Det är en färdig intranätlösning som möjliggör skapandet av ett modernt och användarvänligt intranät med flexibilitet att grafiskt anpassas så att den går i linje med ditt varumärke.

Det går snabbt att komma igång med Valo Intranät, det är mycket användarvänligt - både för användarna och för redaktörerna som uppdaterar informationen.

Valo Intranät är byggd ovanpå Office 365 och utnyttjar moderna kommunikationswebbplatser samt SharePoint Framework, vilket ger intranätlösningen ökad produktivitet och ett ökat engagemang från medarbetarna. Med sitt responsiva gränssnitt fungerar det bra för både stora skärmar och mobila enheter. Valo använder sig både av funktioner som redan finns i SharePoint samt adderar nya funktionalitet. Valo Intranät och SharePoint kan enkelt samverka och utvecklas.