<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=193217&amp;fmt=gif">

Kontakta Ways

Har du frågor? Behöver du rådgivning kring hur du kan hjälpa din verksamhet på bästa sätt?

Vi är här för att hjälpa. Hitta svaren på dina frågor, få stöd för implementering och konfigurering och mer med vår kundsupport.

Teknisk support

Vi hjälper dig med teknisk support. För att snabbare få ärendet hanterat ber vi dig registrera det genom att fylla formuläret.

Registrera ärende

 Besöks- och leveransadress

Ways
Waterfront Building
Klarabergsviadukten 63, 2 tr
111 64 Stockholm
Telefon:  08-525 085 60

 Postadress

Ways Sweden AB
Box 190
101 23 Stockholm

 Betalningsinformation

Organisationsnummer: 556698-5460
Plusgiro:  444577-1
Bankgiro: 5811-0107
VAT: SE556698546001
IBAN: SE1195000099603404445771
SWIFT: NDEASESS

 Fakturaadress

Ways Sweden AB
FackId 4814
Box 3039
831 03 Östersund

Om du mailar fakturan som en PDF, skickas den till: 4814@faktura.scancloud.se (en faktura per PDF)

Har ni möjlighet att skicka e-faktura, gör ni det via Scancloud, GLN: 7365566985462, orgnr: 556698-5460. Om ni är anslutna till Peppol, använd GLN-prefix "0088:" eller orgnr-prefix "0007:"

 E-postadress

Om du vill skicka e-post till någon av våra medarbetare, skriv då enligt formatet fornamn.efternamn@ways.se

Kontakta oss gärna!

Ödsla inte mer tid med din gamla filserver, testa MetaShare idag

Nu kör vi!