<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=193217&amp;fmt=gif">

Ways kunder

Våra kundreferenser

Våra kunder vill bli effektivare i sin hantering av dokument och information. Det kan handla om allt från att skapa reda i oredan till att förbättra fungerande informationssystem för att kunna lyfta verksamheten till nya nivåer.

Ways har goda och långsiktiga relationer med våra kunder. Kunderna återfinns inom ett flertal branscher, med den gemensamma nämnaren att kunskap och information är affärskritiskt.

Vilka företag använder sig av våra tjänster och produkter? Nedan följer ett axplock av våra kunder:

Ödsla inte mer tid med din gamla filserver, testa MetaShare idag

Nu kör vi!