<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=193217&amp;fmt=gif">

Ways partner

Utöka ditt företags erbjudande och bli partner till Ways. Ta del av vårt produktutbud och tillhörande tjänster som du kan erbjuda dina kunder.

MetaShare® fyller en tydlig lucka på marknaden. MetaShare tillför värde till alla verksamheter som har SharePoint och Office365.

Många företag förlitar sig på en mappstruktur eller fildelningssajter som Dropbox för att hantera innehåll och samverkande. Dessa lösningar är enkla att använda men saknar funktioner som behövs för att effektivt och säkert hantera innehåll och dokument. MetaShare gör dokumenthantering enkelt.

Har du:

  • Kunder som har behov av dokumenthantering?
  • Kunder som tror att dokumenthantering är dyrt eller bara för större organisationer?
  • Kunder inom specifika branscher?
  • Kunder inom reglerade branscher?
  • Kunder med verksamhets- och ledningssystem eller som är ISO-certifierade

Kontakta oss om du är intresserad av att veta mera om hur du kan bli partner till Ways.

Några av våra partners

Microsoft Partner Silver Collaboration and Content

  • Microsoft - Ways är en av få Microsoft Certified Partner inom kompetensområdet Collaboration and Content där SharePoint ingår.
  • 2c8
  • Coginov

Ödsla inte mer tid med din gamla filserver, testa MetaShare idag

Nu kör vi!