<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=193217&amp;fmt=gif">

2017-10-04 Frukostseminarium:


Så bör fackförbund sköta sin dokument­hantering i Office 365

Vi vill bjuda in dig till ett frukostseminarium om hur dokumenthanteringen fungerar i Microsoft Office 365. Lär dig vad som är vad, och hur fackförbund kan använda Office 365 på ett smartare och mer effektivt sätt. Vi kommer bland annat visa ett lyckat exempel från Finansförbundet.

Ämnesinnehåll

  • Därför är dokumenthantering viktigt
  • Detta är effektiv dokumenthantering
  • Så bör man hantera sina egna dokument
  • Så bör fackförbund hantera sina gemensamma dokument
  • Så bör man hantera olika gemensamma grupper
  • Så kan Office 365 stödja er inför nya dataskyddsförordningen GDPR
  • Kopplingen mellan dokumenthantering och arkivhantering, mot t ex TAM-Arkiv

Denna inbjudan riktas bara till fackförbund, och förhoppningsvis kan vi få igång en bra dialog med många fackförbundsnära frågeställningar. Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan

När:

Onsdag den 4 oktober kl 08:30 till 10:00 (registrering och frukost från kl 08:00)

Var:

Ways, United Spaces, Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, 2 tr, Stockholm.

Hur:

Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig senast den 2 oktober via formuläret på denna sida.

Anmäl dig till seminariet!

Seminariet är kostnadsfritt.