<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=193217&amp;fmt=gif">

2017-12-07 Frukostseminarium:


Informations­säkerhet och GDPR i Office 365

Detta seminarium är fullsatt. 

EU:s dataskyddsförordning GDPR ställer nya och hårdare krav på alla organisationer som hanterar persondata. Hur säkrar ni att kraven följs och skapar möjlighet till ett framtidssäkert arbetssätt.

Den 7 december arrangerar Ways ett seminarium om säkerhet med fokus på de nya krav som kommer med digitaliseringen och GDPR. Under en dryg timme bjuder vi på tips, inspiration och delar insikter samt visar hur Microsofts plattform gör skillnad redan idag med smarta lösningar och inbyggd säkerhet

Microsoft Office 365 och dess funktioner för dokumenthantering har stöd för GDPR om man vet hur man använder dem. Under seminariet kommer vi åskådliggöra olika säkerhetsfunktioner och hur de kan appliceras.

Med hjälp av Azure Information Protection kan man sätta regelverk för vem som får göra vad med vilken information genom att:

  • sätta policyer för vem som får öppna vilket dokument
  • skapa systemregler för vilka dokument får skickas utanför organisationen etc.
  • sätta Office 365 Classification Labels
  • sätta regelverk för dokument som innehåller personlig information som tex personnummer, bankkontonummer med mera.

Seminariet ger även en introduktion till Office 365-tillägget MetaShare som på ett intuitivt sätt visualiserar säkerhetsklassificeringarna i dokumenten vilket höjer säkerhetsmedvetandet i verksamheten.

Det kommer att finnas utrymme för diskussion.

Målgrupp

  • Beslutsfattare inom IT och verksamheten

Agenda

  • 08:00 Frukost
  • 08:30 Inledning och konceptet informationssäkerhet och GDPR i Office 365
  • 09:40 Frågor och diskussion
  • 10:00 Avslut

 

Anmälan

När:

Torsdagen den 7 december kl 08:30 till 10:00 (registrering och frukost från kl 08:00)

Var:

Ways, United Spaces, Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, 2 tr, Stockholm.

Hur:

Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig senast den 5 december via formuläret på denna sida.

Anmäl dig till seminariet!