<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=193217&amp;fmt=gif">

2018-11-22 Frukostseminarium:


Förenkla ditt lednings­system och din dokument­hantering i Office 365

Skulle ni behöva ett lednings­system som på ett enkelt och snabbt sätt blir tillgängligt för alla i er organisation? Låt processkartan, dokument­hanteringen och avvikelse­hantering bli en integrerad del i det dagliga arbetet.

Du får ett grafiskt gränssnitt, i form av en process­karta. Lösningen används också för smart filtrering, för att direkt få fram relevanta dokument på ett intuitivt sätt ur ert dokument­hanterings­system. Genom enkla verktyg i Microsoft Office 365 kan du få ett enkelt och effektivt verktyg för att servera dina anställa de dokument de behöver.

Proces­skartan och dokumenten kommer man åt via ett enkelt, intuitivt användar­gränssnitt som fungerar på alla enheter - oavsett om man jobbar på en dator, läsplatta eller mobil vilket underlättar tillgänglig­heten att nå viktigt information när man verkligen behöver det.

Välkommen!

Målgrupp

  • Företag och organisationer med krav på lednings­system
  • Du som har ett fungerande interaktivt lednings­system som kan förbättras
  • Du som inte har ett bra ledningssystem, men som enkelt vill komma åt verksam­hetens alla relevanta dokument

Agenda

  • 08:00 Registrering och frukost
  • 08:30 Inledning
  • 08:40 Genomgång av ett samman­satt lednings­system i Microsoft Office 365 inkluderande process­karta, dokument­hantering och avvikelse­hantering. Exempel hur dessa olika delar hänger ihop
  • 09:45 Frågor och diskussion
  • 10:00 Avslut

Anmälan

När:

Torsdagen den 22 november kl 08:30 till 10:00 (registrering och frukost från kl 08:00)

Var:

Ways, United Spaces, Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, 2 tr, Stockholm.

Hur:

Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig senast den 20 november via formuläret på denna sida.

Anmäl dig till seminariet!