<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=193217&amp;fmt=gif">

2019-09-19 Frukostseminarium:


Visuellt ledningssystem, med processer och kvalitetsdokumentation som enkelt används av alla

Har ni svårt idag att ha koll på ert ledningssystem och all dokumentation? Är det krångligt att uppdatera processer och kvalitetsdokumentationen? Kommer personalen inte åt dokumenten på ett smidigt sätt i vardagen?

Skulle ni behöva ett ledningssystem som på ett enkelt och snabbt sätt blir tillgängligt för alla i er organisation? Låt processkartan och dokument­hanteringen bli en integrerad del i det dagliga arbetet.

Du får ett grafiskt gränssnitt i form av process­kartor som används för smart filtrering för att direkt få fram relevanta dokument ur dokumenthanteringssystemet.

Processkartan och dokumenten kommer man åt via ett enkelt, intuitivt användar­gränssnitt som fungerar på alla enheter - oavsett om man jobbar på en dator, läsplatta eller mobil vilket underlättar tillgängligheten att nå viktigt information när (och där) man verkligen behöver det.

Ta chansen att få se hur ELU konsult gjort sin lösning för ledningssystem och hör hur de gick tillväga för att lyckas.

Agenda

  • 08:00 Registrering och frukostt
  • 08:30 Inledning
  • 08:40 Genomgång och demonstration av ett sammansatt ledningssystem som används hos ELU konsult inkluderande processkarta och dokumenthantering. Exempel hur dessa olika delar hänger ihop. Erfarenheter från arbetet med genomförandet.
  • 09:25 Grunder i dokumenthantering och tillvägagångssätt, Ways
  • 09:40 Frågor och diskussion
  • 10:00 Avslut

Anmälan

Målgrupp:

Kvalitetschefer, miljöchefer och beslutsfattare inom verksamheten

När:

Torsdag den 19 september kl 08:30 till 10:00 (registrering och frukost från kl. 08:00)

Var:

Ways, United Spaces, Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, 2 tr., Stockholm.

Hur:

Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig senast den 13 september via formuläret på denna sida.

Registration