<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=193217&amp;fmt=gif">

2019-11-21 Frukostseminarium:


Ledningssystem i Microsoft Office 365 som enkelt kan användas av alla

Skulle ni behöva ett ledningssystem som på ett enkelt och snabbt sätt blir tillgängligt för alla i er organisation i Microsoft Office 365? Låt processkartan och dokument­hanteringen bli en integrerad del i det dagliga arbetet.

Du får ett grafiskt gränssnitt i form av process­kartor som används för smart filtrering för att direkt få fram relevanta dokument ur dokumenthanteringssystemet i SharePoint.

Processkartan och dokumenten kommer man åt via ett enkelt, intuitivt användar­gränssnitt som fungerar på alla enheter - oavsett om man jobbar på en dator, läsplatta eller mobil vilket underlättar tillgängligheten att nå viktigt information när (och där) man verkligen behöver det.

Agenda

  • 08:00 Registrering och frukost
  • 08:30 Inledning
  • 08:40 Genomgång och demonstration av ett sammansatt ledningssystem i SharePoint i Microsoft Office 365
  • 09:25 Grunder i dokumenthantering och tillvägagångssätt
  • 09:40 Frågor och diskussion
  • 10:00 Avslut

Anmälan

Målgrupp:

Beslutsfattare inom IT och verksamhet 

När:

Torsdag den 21 november kl 08:30 till 10:00 (registrering och frukost från kl. 08:00)

Var:

Ways, United Spaces, Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, 2 tr. Stockholm.

Hur:

Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig senast den 18 november via formuläret på denna sida.